کشتارگاه صنعتی طیور گلستان

شركت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان با هدف توليد مرغ گرم و منجمد و تبدیل ضایعات در شهرستان ترکمن تاسيس گرديد ودر سال 1391 به بهره برداري رسيد در حال حاضر اين شركت داراي زميني به وسعت 17000 متر مربع وبا زير بناي 3500 متر مربع شامل سالنهاي توليد ، انبارها ، ساختمان اداري وتاسيسات واقع گرديد وتعداد پرسنل شاغل150 نفر مي باشد.

درباره زنجیره

اين شركت در مسیر تعالی سازمانی خود اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت برمبناي استاندارد ISO9001:2008 و همچنين مهمـترین استاندارد کارخانجات مواد غذایی یعنی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی براساس استاندارد ISO22000:2005 و HACCP و آرم حلال نموده است .