گواهی نامه های اخذ شده
اين شركت در مسیر تعالی سازمانی خود اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت و اسناندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و ... نموده است.
زنجیره
واحد های زنجیره گرگان و دشت
  • مرغ گوشتی
  • مرغ مادر
  • دام و طیور
  • کشتارگاه
offers
مرغ گوشتی
از سال 91 هدف گذاری 1میلیون قطعه صورت گرفت که تا الان 450000 مورد بهره برداری قرارگرفته و 150000 تای دیگر در دست احداث می باشد.مساحت کلی مجموعه بالغ بر 30 هکتار در غالب 3 فارم به نام های بهین پرور هیرکان و کیمیا پروان گلستان و مرغ سپید گرگان با ظرفیت اسمی 150000 قطعه به ازای هر واحد که هر فارم شامل 10 سالن 1024 متر مربع می باشد.
بیشتر بدانید
offers
فارم های مرغ مادر کشت و صنعت ماهان سبز
فارم های مرغ مادر کشت و صنعت ماهان سبز گلستان و آق جوجه گلستان مسئولیت تولید تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه مورد نیاز زنجیره را بر عهده دارند . تولیدات مازاد بر نیاز این ۲ فارم به مرغداران سرار کشور عرضه می گردد و مجموع ظرفیت فارم های فوق بر ۱۰۵ هزار قطعه بالغ می گردد.
بیشتر بدانید
offers
شركت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان
شركت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان با هدف توليد مرغ گرم و منجمد و تبدیل ضایعات در شهرستان ترکمن تاسيس گرديد ودر سال 1391 به بهره برداري رسيد در حال حاضر اين شركت داراي زميني به وسعت 17000 متر مربع وبا زير بناي 3500 متر مربع شامل سالنهاي توليد ، انبارها ، ساختمان اداري وتاسيسات واقع گرديد وتعداد پرسنل شاغل150 نفر مي باشد.
بیشتر بدانید
offers
کشتارگاه صنعتی طیور گلستان
شركت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان با هدف توليد مرغ گرم و منجمد و تبدیل ضایعات در شهرستان ترکمن تاسيس گرديد ودر سال 1391 به بهره برداري رسيد در حال حاضر اين شركت داراي زميني به وسعت 17000 متر مربع وبا زير بناي 3500 متر مربع شامل سالنهاي توليد ، انبارها ، ساختمان اداري وتاسيسات واقع گرديد وتعداد پرسنل شاغل150 نفر مي باشد.
بیشتر بدانید

سخن مدیرعامل

یکی از مهمترین مسائل جامعه کنونی داشتن غذای سالم است و با این اصل که غذای سالم برابر است با جامعه سالم می توان به این نکته رسید که تولید غذای سالم و بهداشتی تا چه حد دارای اهمیت است.

اهداف کارخانه

از جمله اهداف کارخانه احترام و اعتقاد به حفظ محیط زیست در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت و عرضه مداوم و کافی محصول به بازار داخلی و بازارهای هدف خارجی با اولویت اطمینان بخشی به مصرف کنندگان می باشد.

خلاصه ای از زنجیره

جهت حضور موثر در بازار داخلی و بازار های هدف بین المللی زنجیره تولید گوشت مرغ گرگان و دشت اهداف کاهش هزینه های تولید , عرضه محصول با کیفیت و عرضه مداوم و کافی محصول به بازار داخلی و بازارهای هدف خارجی را پیگیری می کند.
photo
photo
photo