استارت آپ سدن شاپ - Last Mile Delivery

درباره ما

زنجیره تامین گرگان و دشت

این زنجیره در سال 1385 با هدف تامین و تولید نیازهای اساسی سفره مردم تاسیس گردیده است .

در سرتاسر زنجیره بیش از 850 نیروی متخصص و متعهد در حال کمک رسانی 24ساعت به ما در دستیبابی به این هدف هستند.

پرسنل شرکت

استراتژی و چشم انداز

چشم انداز 5 ساله زنجیره تولید و تامین بیش از 20درصد نیاز استان گلستان میباشد.